نوبت دهی کلینیک مشاوره روان آرام


چنانچه نمیدانید از چه کسی نوبت بگیرید
با 02188216100 - 09905758590 تماس بگیرید پاسخگو هستیم

عذرا عظیمی
عذرا عظیمی
کارشناسی ارشد مشاور خانواده و ازدواج
ونوس وطن خواه
ونوس وطن خواه
متخصص روانپزشک
سمیرا خوشکام
سمیرا خوشکام
دکتری تخصصی مشاور خانواده و ازدواج

نوبت های خالی فردا: 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

فریبا محمودی
فریبا محمودی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نوبت های خالی فردا: 12:00 09:00 10:00 11:00 13:00 14:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

شکوفه صمدیان
شکوفه صمدیان
دکتری تخصصی روان شناسی عمومی

نوبت های خالی امروز: 18:00 19:00 20:00 21:00

نوبت های خالی فردا: 09:00 10:00 11:00

سلمان جلالی
سلمان جلالی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نوبت های خالی فردا: 08:00 09:00 10:00 11:00

محبوبه خواجه رسولی
محبوبه خواجه رسولی
کارشناسی ارشد مشاور خانواده و ازدواج

نوبت های خالی امروز: 18:00

نوبت های خالی فردا: 18:00 19:00 20:00

نعیم مهیاری
نعیم مهیاری
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
نینا صادقی
نینا صادقی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

نوبت های خالی فردا: 16:00 15:00 17:00

مرجان شفیعیان
مرجان شفیعیان
دکتری تخصصی روان شناسی عمومی
سبحان پورنیکدست
سبحان پورنیکدست
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

نوبت های خالی فردا: 17:15

مجید صادقیان
مجید صادقیان
متخصص روانپزشک
ژیلا اکبری
ژیلا اکبری
کارشناسی ارشد مشاور خانواده و ازدواج
رویا گواشیریانی
رویا گواشیریانی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نوبت های خالی امروز: 18:00 19:00

زهره مسعودی
زهره مسعودی
متخصص روانشناسی بالینی
حامد توکلی(درمانگر)
حامد توکلی(درمانگر)
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

نوبت های خالی فردا: 15:00 20:00

امیرجلال حاتمی
امیرجلال حاتمی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
سعید رجبی
سعید رجبی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
شهرزاد خادم
شهرزاد خادم
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
نرگس جلالی فراهانی
نرگس جلالی فراهانی
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی

نوبت های خالی فردا: 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

علیرضا نوروزی
علیرضا نوروزی
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی

نوبت های خالی فردا: 18:00 17:00 19:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 15:00 20:00

راضیه ساکی
راضیه ساکی
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
سارا شهرام
سارا شهرام
کارشناسی ارشد مشاور خانواده و ازدواج
منصوره آقایی
منصوره آقایی
کارشناسی ارشد مشاور خانواده و ازدواج

نوبت های خالی فردا: 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00