نوبت دهی کلینیک روان آرام


چنانچه نمیدانید از چه کسی نوبت بگیرید
با 02188216100 - 09905758590  تماس بگیرید پاسخگو هستیم

راهنمای نوع نوبت:
آیکون های زیر در کنار هر نوبت نوع نوبت مورد نظر را مشخص می کند. برای دریافت نوبت با توجه به این راهنما و زمان دلخواه خود نوبت انتخاب کنید.
: این آیکون برای نوبت های مجازی و از راه دور مانند تماس تلفنی یا ارتباط روی واتساپ و ... می باشد.
: این آیکون به منزله ی نوبت هایی است که محل مشاوره را شما بسته به موقعیت در منزل یا محل کار خودتان تعیین میکنید.
: این آیکون برای نوبتهای است که شما قصد مشاوره ی حضوری با مشاور را دارید.
ونوس وطن خواه
ونوس وطن خواه
متخصص روانپزشک

نوبت های خالی امروز: 09:00 10:00 19:00 20:00 21:00

نوبت های خالی فردا: 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00

فریبا محمودی
فریبا محمودی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نوبت های خالی امروز: 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

نوبت های خالی فردا: 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00

شکوفه صمدیان
شکوفه صمدیان
دکتری تخصصی روان شناسی عمومی

نوبت های خالی امروز: 09:00 11:00 12:00 13:00

نوبت های خالی فردا: 17:00 18:00 19:00 20:00

مجید صادقیان
مجید صادقیان
متخصص روانپزشک

نوبت های خالی امروز: 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00

نوبت های خالی فردا: 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00

حامد توکلی(درمانگر)
حامد توکلی(درمانگر)
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

نوبت های خالی امروز: 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00

سعید رجبی
سعید رجبی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

نوبت های خالی امروز: 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00

علیرضا نوروزی
علیرضا نوروزی
دکتری تخصصی روانشناسی تربیتی

نوبت های خالی امروز: 09:00 10:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

نوبت های خالی فردا: 09:00

سوفیا عبدالهیان
سوفیا عبدالهیان
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نوبت های خالی امروز: 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

نوبت های خالی فردا: 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

اسماعیل  شیری
اسماعیل شیری
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

نوبت های خالی امروز: 20:00

نوبت های خالی فردا: 09:00 13:00 14:00

عذرا عظیمی
عذرا عظیمی
کارشناسی ارشد مشاور خانواده و ازدواج

نوبت های خالی فردا: 09:00 10:00 11:00 12:00

سبحان پورنیکدست
سبحان پورنیکدست
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

نوبت های خالی فردا: 15:00

رویا گواشیریانی
رویا گواشیریانی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نوبت های خالی فردا: 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00

علی میوه نژاد
علی میوه نژاد
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

نوبت های خالی فردا: 17:00 18:00 20:00 21:00 22:00

سمیرا خوشکام
سمیرا خوشکام
دکتری تخصصی مشاور خانواده و ازدواج
سلمان جلالی
سلمان جلالی
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
محبوبه خواجه رسولی
محبوبه خواجه رسولی
کارشناسی ارشد مشاور خانواده و ازدواج
نعیم مهیاری
نعیم مهیاری
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
نینا صادقی
نینا صادقی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
راضیه ساکی
راضیه ساکی
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
مرجان شفیعیان
مرجان شفیعیان
دکتری تخصصی روان شناسی عمومی
ژیلا اکبری
ژیلا اکبری
کارشناسی ارشد مشاور خانواده و ازدواج
زهره مسعودی
زهره مسعودی
متخصص روانشناسی بالینی
امیرجلال حاتمی
امیرجلال حاتمی
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
شهرزاد خادم
شهرزاد خادم
کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی
نرگس جلالی فراهانی
نرگس جلالی فراهانی
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
سارا شهرام
سارا شهرام
کارشناسی ارشد مشاور خانواده و ازدواج
منصوره آقایی
منصوره آقایی
کارشناسی ارشد مشاور خانواده و ازدواج
حمیده تاجیک
حمیده تاجیک
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی
محمد حسن محمدی
محمد حسن محمدی
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
شایان  خواجه زاده
شایان خواجه زاده
دکتری تخصصی مشاور تحصیلی و شغلی
عرفان فراهانی
عرفان فراهانی
دکتری تخصصی مشاور تحصیلی و شغلی
سیاوش بهزاد نیّری
سیاوش بهزاد نیّری
کارشناسی ارشد مشاوره کسب و کار
فرزاد نصیری فر
فرزاد نصیری فر
متخصص روانپزشک
اورانوس قطبی نژاد
اورانوس قطبی نژاد
دکتری تخصصی روانشناسی بالینی
هاجر قاسملو
هاجر قاسملو
کارشناسی ارشد مشاور خانواده و ازدواج
احمد احمدی نیا
احمد احمدی نیا
کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی