ونوس وطن خواه
متخصص روانپزشک

راهنمای نوع نوبت:
آیکون های زیر در کنار هر نوبت نوع نوبت مورد نظر را مشخص می کند. برای دریافت نوبت با توجه به این راهنما و زمان دلخواه خود نوبت انتخاب کنید.
: این آیکون برای نوبت های مجازی و از راه دور مانند تماس تلفنی یا ارتباط روی واتساپ و ... می باشد.
: این آیکون به منزله ی نوبت هایی است که محل مشاوره را شما بسته به موقعیت در منزل یا محل کار خودتان تعیین میکنید.
: این آیکون برای نوبتهای است که شما قصد مشاوره ی حضوری با مشاور را دارید.
08 بهمن 1399

08 بهمن 1399
   11:30    11:00

08 بهمن 1399
   14:00    15:00    16:00    17:00    18:00    19:00    20:00    21:00

09 بهمن 1399
   09:00    10:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00    18:00    19:00    20:00    21:00

10 بهمن 1399
   09:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00    16:00    17:00    18:00    19:00    20:00    21:00

11 بهمن 1399
   19:00    19:30    20:00    20:30    21:00    21:30

12 بهمن 1399
   09:00    09:30    10:00    10:30

12 بهمن 1399
   19:00    19:30    20:00    20:30    21:00    21:30