محبوبه خواجه رسولی
کارشناسی ارشد مشاور خانواده و ازدواج

راهنمای نوع نوبت:
آیکون های زیر در کنار هر نوبت نوع نوبت مورد نظر را مشخص می کند. برای دریافت نوبت با توجه به این راهنما و زمان دلخواه خود نوبت انتخاب کنید.
: این آیکون برای نوبت های مجازی و از راه دور مانند تماس تلفنی یا ارتباط روی واتساپ و ... می باشد.
: این آیکون به منزله ی نوبت هایی است که محل مشاوره را شما بسته به موقعیت در منزل یا محل کار خودتان تعیین میکنید.
: این آیکون برای نوبتهای است که شما قصد مشاوره ی حضوری با مشاور را دارید.
08 بهمن 1399

09 بهمن 1399
   16:00    20:00

10 بهمن 1399
   09:00    12:00

10 بهمن 1399
   16:00    17:00    18:00    19:00    20:00

11 بهمن 1399
   18:00    19:00    20:00

12 بهمن 1399
   16:00    18:00    20:00

13 بهمن 1399
   15:00    16:00    17:00    18:00    19:00

14 بهمن 1399
   15:00    16:00    17:00    18:00